Nyheter

Utslippene vil komme nærmere Finnmark

Foto: Bellona

Publiseringsdato: 26. oktober, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

- Det er bra de åpner for å snakke med oss, men det ser ikke ut til å bli noen rensing av smelteverket i Nickel på i hvert fall fem år, sier Frederic Hauge. - og det kommer til å merkes i Finnmark, for utslippene herfra vil øke kraftig.

I dag ble det klart at utslippene fra Nickel, som ligger sju kilometer fra grensen, vil øke med omlag 30.000 tonn SO2 når Norilsk Nickel-selskapet øker produksjonen.

– Det ser håpløst ut, men vi gir oss ikke, sier Hauge, men legger til at: – Det som er positivt er at det nye briketteringsanlegget i Zapoljarnij vil bidra til at utslippene der vil gå kraftig ned.

Dermed blir utslippene fra de to fabrikkene omtrent som nå; mengden vil bare flyttes nærmere Norges grense.

– Fordelen er at forurensningen blir samlet på ett sted. Da blir det nødvendig med kun ett renseanlegg, påpeker Bellonalederen.

Prominente deltagere

På dagens seminar deltok blant annet den nyvalgte ordføreren i Sør Varanger, Cecilie Hansen. Hun startet sin nye hverdag med å dra til Nikel i forbindelse med Bellonas todagersmøte om utslippene fra gruvene i sine nabobyer.

Hun representerer befolkningen lengst øst i Finnmark, dem som bor aller nærmest de varslede utslippsøkningene.

Fra Norilsk Nickel-konsernet deltok miljødirektør Pisarev fra hovedkontoret i Moskva.

– Vi hadde noen bra diskusjoner i løpet av dagen, sier Hauge. – Dette seminaret bidrar sannsynligvis til at vi får bedre informasjon i framtiden.

Viktig miljøkamp

– Vi må starte på nytt i denne saken. Det er lenge siden «Stopp dødskyene fra Sovjet»-aksjonen på slutten av 80-tallet nå, og momentum har gått ut.

– Men arbeidet er like viktig nå som før! sier en like engasjert Frederic Hauge.

Et av hovedtemaene på seminaret var hvorvidt Norilsk Nickel holder seg innenfor grensen av de russiske reglene for utlipp. Bellona og NILU-forsker Tore Flatlandsmo Berglen mener grensene er overskredet og flere av de russiske forskerne var også enige i dette.

– Det virker som om russerne er mer løsningsorientert nå, mener Hauge.

Faglig uenighet

Norilsk Nickel hevdet at konsernet nå har så lave utslipp at miljøstatusen på hotspot-listen til Barentsrådets miljøgruppe er endret fra «rød» til «gul».

– Vi forstår ingenting av denne nedklassifiseringen, og dette er noe vi absolutt vil forfølge, sier Bellonalederen.

– Men det som sitter igjen for meg etter denne dagen er først og fremst at det er bra med dialog, veldig bra at de vil snakke med oss.

 

For mer informasjon, kontakt

Larisa Broner, rådgiver Russlandsgruppen, larisa@bellona.no

Karl Kristensen, rådgiver miljøgifter, karl@bellona.no

Ruth Lothe, kommunikasjonsrådgiver, ruth@bellona.no