Nyheter

Nei til tjæresand-bensin

(Foto: Svend Søyland / Bellona)

Publiseringsdato: 3. november, 2011

Skrevet av: Eivind Hoff

Europakommisjonen vedtok 3. oktober 2011 en spesifikk utslippsverdi for bensin fra tjæresand: 107 gCO2/MJ mot 87,5gCO2/MJ for konvensjonell bensin, i tråd med anbefalinger fra forskere og miljøorganisasjoner, deriblant Bellona.

Europakommisjonen vedtok 3. oktober 2011 en spesifikk utslippsverdi for bensin fra tjæresand:  107 gCO2/MJ mot 87,5gCO2/MJ for konvensjonell bensin i, i tråd med anbefalinger fra forskere og miljøorganisasjoner, deriblant Bellona.

Under EUs direktiv for drivstoffkvalitet fra 2009 skal drivhusgassutslipp fra drivstoff (”well to wheel”) ned 6% mellom 2010 og 2020. Drivstoffleverandørene må oppfylle dette målet.

Kommisjonen har bestemt

Utslippsverdiene for ulike drivstoff bestemmes av Kommisjonen, og medlemslandene kan kun stoppe disse beslutningene gjennom kvalifisert flertall. Dette skjer svært sjeldent.

Kommisjonen satt lenge på gjerdet i spørsmålet om hvorvidt de skulle foreslå en spesifikk utslippsverdi for tjæresandbensin.

Kan ende med tvistemål

Når Kommisjonen nå har besluttet dette, vil tjæresandbensin bli vanskeligere å bruke, hvis drivstoffleverandører skal nå 6%-målet (de må i så fall kompensere gjennom annet, mer klimavennlig drivstoff).

Canada har truet med å klage EU inn til WTOs tvisteløsningsorgan dersom tjæresand gis en egen utslippsverdi. Det kan i så fall bli første gang at WTOs tvisteløsning tar stilling til et klimatiltak.