Nyheter

Slepte drivende lastebåt vekk fra grunne

Foto: 330 Skvadron

Publiseringsdato: 11. november, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Redningsskøyta «Simrad Buholmen» kom lasteskipet «Pioneer Bay» til unnsetning da hun fredag ettermiddag fikk motorhavari og drev mot land ved innseilingen til Vågsfjorden i Sogn- og Fjordane. – Aksjonen viser hvor viktig redningsskøytene er for å hindre ulykker!, sier rådgiver Sigurd Enge.

– Dette ville endt med grunnstøting og påfølgende oljesøl hvis ikke redningsskøyta hadde rykket ut raskt nok. Det er Enges konklusjonen; han er til  shipping- og marin forvaltningsrådgiver i Bellona.

Lasteskipet lå bare 20 meter fra land da RS Simrad Buholmen kom fram. Les artikkelen Like før på Redningsselskapets nettsider.

– Det kunne ha gått virkelig galt og skipet kunne ha havarert ytterst i Vågsfjorden, sier båtfører Marius Strømmen til TV2.no.

Kutt i statsbudsjettet

I oktober ble det klart at Redningsselskapet ikke får de 75 millioner kronene som det var søkt om. I forslaget til statsbudsjettet for 2012 er det kun avsatt 44,4 millioner kroner til formålet.

Til sammenligning fikk selskapet så sent som i 2005 vel 60 millioner kroner i støtte over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett for å opprettholde en livreddende beredskap med fast bemannede og frivillig drevne redningsskøyter langs hele kysten.

Uforståelig

– Det er helt uforståelig at redningsselskapet ikke blir tildelt nok støtte og nå må kutte ned på aktiviteten. Redningsselskapet må blant annet legge to av redningsskøytene til kai, sier Sigurd Enge, og fortsetter:

– Beredskapen til Redningsselskapet er helt essensielt i arbeidet med å hindre oljeutslipp etter ulykker langs kysten fordi den statlige slepebåtberedskapen har ikke den responstiden som slike hendelser krever, sier Enge.