Nyheter

Karbonnegativ underveis

Publiseringsdato: 15. desember, 2011

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

EU innfører «karbonnegativ» som begrep – og Bellona jubler.

Siden 2007, da Frederic Hauge for første gang brukte begrepet under et foredrag på Zeitgeist-konferansen til Google, har Bellona fremmet karbonnegative løsninger som et virkemiddel for å bremse den globale oppvarmingen.

Mens karbonnøytrale tiltak «nuller ut» utslipp av CO2, skal karbonnegative løsninger bidra til å trekke CO2 ut av atmosfæren. Slike løsninger vil først og fremst være mulig i anlegg som kombinerer biomasse med karbonfangst og -lagring (CCS).

– Med tanke på at klimagassutslippene stadig øker, og vi fortsatt ikke har en bindende global avtale på plass, må vi ty til langt sterkere lut enn karbonnøytralitet, påpeker Bellona-leder Frederic Hauge. Han er derfor svært fornøyd med at karbonnegativ nevnes i det ferske energi-veikartet som legges frem i Brussel i dag.

«CCS er også et viktig alternativ for avkarboniseringen av flere tunge industrier, og kombinert med biomasse kan CCS bidra til karbonnegative verdier,» står det å lese i veikartet.

Vil du lære mer om hvordan karbonnegative løsninger fungerer i praksis, les denne artikkelen som sto på trykk i Bellonas jubileumsmagasin.