Nyheter

TFO-tildeling av areal for oljeaktivitet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe
(Foto: OED)

Publiseringsdato: 17. januar, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

17 januar kom tildelingen av forhåndsdefinerte områder i 2011 (TFO 2011). – Tildelingene er gode eksempler på hvordan olje- og energiminister Ola Borten Moes beslutninger er styrt av oljeindustriens grådighet, sier rådgiver for marin forvaltning Sigurd Enge.

Regjeringen åpner med dette for oljevirksomhet i 60 områder langs kysten. Noen av områdene ligger så nært man kan komme Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Tildelingen viser ny vilje til å gå nærmere land og etablere oljeaktivitet i produktive og sårbare områder.  I lys av oljefunnene i den senere tid synes vi i Bellona det er svært underlig at tildelingen har en så høy risikoprofil, sier fagrådgiver for marin forvaltning, Sigurd Enge, og fortsetter:

– Det aller verste med denne blokktildelingen i denne omgangen er i området som kalles Nordland V, sør for Lofoten. Miljøfaglige etater advarte i forrige TFO-runde imot tildeling av disse omstridte blokkene. Strømforholdene her vil medføre at et oljeutslipp med urovekkende stor sannsynlighet vil treffe Lofoten.

Oljeindustrien legger føringen for politikken

Det er verdt å merke seg at oljeindustrien har fått tildelt en blokk innenfor 50-kilometerssonen utenfor Finnmarkskysten, enda nærmere land enn Goliat-feltet. Denne blokktildelingen er et direkte resultat av at oppdateringen av forvaltningsplanen våren 2011 åpnet arealet mellom 30 og 50 kilometer fra kysten av Finnmark.

– Området er noe av det mest produktive langs vår kyst, og ligger midt i torskelarvenes vei fra Lofoten til Barentshavet. Nærheten til land gir også enda større utfordringer for oljevernberedskapen i tilfelle et utslipp, sier Enge.

Sør i Norskehavet er det også tildelt en blokk nært land rett utenfor Stadt, i et område med høy fiskeriaktivitet, mye sjøfugl og utfordrende vind- og strømforhold.

– Statsråden viser med denne tildelingen en risikovilje som er langt over toleransegrensen for en ansvarlig forvaltning av naturressursene våre.

Solheim må på banen

-Dagens tildeling borger for en hardere kamp om hvordan ressursene på norsk sokkel skal forvaltes i årene fremover. Miljøvernminister Erik Solheim er nødt til å komme på banen som en ansvarlig statsråd i denne saken, og kjempe for de levende ressursene i disse områdene. Det rødgrønne regjeringssamarbeidet får stadig flere oljeflekker og stadig mindre grønnfarge. Det er på tide at regjeringspartiene nå ser seg selv i speilet og begynner å føre en langt mer ansvarlig ressurspolitikk, avslutter Sigurd Enge .

For mer informasjon, kontakt

Rådgiver marin forvaltning, Sigurd Enge, sigurd@bellona.no, 970 87 533

Kommunikasjonsjef Magnus Borgen, magnus@bellona.no, 977 28 476