Nyheter

Tina Ege konstitueres som daglig leder i Bellona

Publiseringsdato: 23. august, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Fra og med i dag trer Tina Ege inn i rollen som Bellonas daglige leder. Hun overtar stafettpinnen fra Nils Bøhmer, som går ut i en tre måneders permisjon fordi han er tatt opp til studier ved Forsvarets høgskole.

Bellona får i dag en ny øverste ansvarlig for Bellonas daglige drift og økonomi: Nils Bøhmer har gått ut i en tre måneder lang permisjon grunnet studier ved Forsvarets høgskole, og Tina Ege er konstituert som ny daglig leder.

I tillegg til å være daglig leder, har Bøhmer stått sentralt i Bellonas Russland- og atomsikkerhetsarbeid. Atomfysikeren ble et kjent ansikt i mediene da han ble flittig brukt som ekspert under Fukushima-ulykken. Bøhmer har tidligre deltatt aktivt i EU-kommisjonens stresstest av atomreaktorer, samt jobbet med spørsmål knyttet til atomanlegget Sellafield i en årrekke.

– Studieopptaket viser at Bellonas lange erfaring med krisehåndteringsarbeid blir verdsatt. Jeg er stolt av plassen ved Forsvarets høgskole, som er en stor anerkjennelse av det mangeårige arbeidet vårt med miljøsaker i Russland og atomsikkerhet, sier Bøhmer.

Stor nytte for Bellona

Kurset han skal ta ved høgskolen, har sikkerhet i nordområdene som et sentralt felt.

– Temaene vi studerer her, vil videreutvikle Bellonas kompetanse opp mot samtlige sektorer som vi jobber med. Jeg ser fram til å få ta i bruk det jeg får med meg fra Forsvarets høgskole: Nye impulser og kontakt med andre ekspertmiljøer.

Frederic Hauge fastslår at Bellona vil få stor nytte av Bøhmers studieopphold.

– Helt siden han begynte her i 1993, har Nils Bøhmer lagt ned en fantastisk innsats for Bellona. Nils har i disse 19 årene etablert seg som Europas fremste uavhengige atomfysiker og atomsikkerhetsekspert, og vi ser frem til å få ta del i hans nye kompetanse når Nils kommer tilbake til oss, sier Frederic Hauge

Rekrutterer fra egen stab

– Jeg vil spesielt trekke frem arbeidet han gjorde under krisene med atomubåten Kursk og Fukushima-kraftverket, da han på en forbilledlig stødig måte formidlet viktig kunnskap til offentligheten. Jeg ønsker også å trekke frem rådgivningen han ga meg når jeg satt i Sårbarhetsutvalget til Kåre Willoch for 12 år siden. Sikkerhetsvurderingene og 22.juli-kommisjonens rapport blir et sentralt tema videre, og Nils har nå fått en glimrende mulighet til å videreutvikle sin kompetanse hos Forsvarets høgskole, sier Frederic Hauge.

Tina Ege begynte i Bellonas inntektsavdeling i mai 2011. Senere samme år ble hun en del av organisasjonens ledergruppe. Før hun kom til Bellona, arbeidet Tina i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH). Hun har dessuten flere års erfaring fra Sjøforsvaret og privat næringsliv. Tina er utdannet ved Norges Markedshøyskole.

Frederic Hauges rolle i Bellona endres ikke selv om miljøstiftelsen for en periode får ny daglig leder: Hauge vil fortsette sitt arbeid som faglig leder og Bellonas fremste talsperson i mediene.

Kontaktpersoner for pressen:
Kommunikasjonssjef Magnus Borgen: 97728476, magnus@bellona.no