Nyheter

Mange stortingsmøter for Bellona

Publiseringsdato: 8. november, 2012

Bellonas fagrådgivere har den siste uken deltatt på en rekke høringer i forbindelse med Stortingsets behandling av statsbudsjettet 2013. Her kan du lese våre innspill til representantene.

Oppsummeringer av Bellonas innspill kan lastes ned ved å trykke i margen til høyre.