Nyheter

Lederskifte i Bellona Europa

© Charles Digges

Publiseringsdato: 31. oktober, 2013

Skrevet av: Bellona

Etter tolv år som leder av Bellonas EU-kontor i Brussel slutter Paal Frisvold som arbeidende styreleder fra 1. november i år. Frisvold har vært en svært viktig bidragsyter i å bygge opp Bellona Europas tilstedeværelse og gjennomslagskraft på sentrale energi- og klimaspørsmål i EU.

-Jeg er stolt av å ha bidratt til at Bellona i dag spiller en sentral rolle i utviklingen av EUs energi- og klimapolitikk. Bellona Europa har i de årene som har gått siden 2001 nå blitt anerkjent av EUs beslutningsinstitusjoner som viktig aktør i europeisk miljøbevegelse, sier Frisvold.

Daglig leder av Miljøstiftelsen Bellona, Nils Bøhmer, tar over som styreleder i Bellona Europa den 1.november.

Daglig leder i Bellona Europa Jonas Helseth vil sørge for at Bellona fortsatt har en meget sterk tilstedeværelse i Brussel.

Grunnlegger og faglig leder Frederic Hauge hyller Paal Frisvolds innsats for å posisjonere Bellona som en toneangivende aktør i Brussel.

– Paal har gjort en fantastisk god innsats for oss de siste tolv årene. De store endringene Bellona har fått til innenfor EU-samarbeidet knyttet til Arktis, karbonfangst- og -lagring, industriutslipp og avfallspolitikk hadde ikke vært mulig uten den uvurderlige innsatsen Paal har lagt ned, sier Frederic Hauge.

Bellona-lederen sier han er glad for at Paal Frisvold fortsetter som styremedlem i Bellona Europa.

Paal Frisvold vil gå tilbake til konsulentselskapet Brusselkontoret as og jobbe med strategisk EU-rådgivning for norske aktører.

bodytextimage_paal.png Photo: Bellona

Fakta om Bellona Europa: 

Bellona har hatt tilstedeværelse i Brussel siden 1994, og Bellona Europa er etablert som en egen internasjonal miljøstiftelse under belgisk lov.

Bellona Europa har i dag fem ansatte, fremmer innovative teknologiske og politiske løsninger for å endre rammevilkår i hele EU og EØS for industri og næringsliv.

Bellona Europa jobber aktivt for å redusere klimagassutslipp fra energiproduksjon og transport, energieffektivisering i bygg, gjøre avfall til en ressurs og redusere miljøskadelige utslipp til havs og til lands.