Nyheter

Minneord om Johs Røde

Johs Røde og Frederic Hauge på Ramberg
Johs Røde og Frederic Hauge på Ramberg

Publiseringsdato: 23. oktober, 2019

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Vår gode venn og medkjemper Johs Røde er gått bort. Vi hadde gleden av å kjempe sammen med Johs for å stoppe atomforurensning fra Sellafield. Det ble en langvarig kamp og med iherdig innsats lyktes vi. Helt til det siste var engasjementet for miljøet stort og han ønsket å bidra sammen med Bellona i kampen mot oljeboring ved Trænarevet. Hvil i fred, kjære Johs.

Av: Frederic Hauge og Per-Kaare Holdal

Det triste budskapet ble mottatt i dag. Johs valgte å stå fremst når det trengtes og kjempe for den gode sak. Det var spesielt i miljøkampen. Men Johs som fikk bruk for det lokale sykehus flere ganger var også en forkjemper for det lokale og nære sykehuset.

For Johs ble mange av hans handlingsplaner lagt ved kjøkkenbordet, sammen med sin kjære Inger Anne. Her fikk vi også den glede å delta i kreative og ikke minst konstruktive samtaler. Det var en glede å besøke deres hjem.

Stort engasjement
Johs har alltid vært en engasjert person. Han var fra Finnmark og gjennom hans bok “Mine tårer får de aldri” blir vi kjent med hans barneår og hans opplevelser av å være flyktning i eget land under krigsårene.

Johs ble imidlertid forelsket i Lofoten, ikke bare Inger Anne, men også i regionen, naturen og menneskene. Miljøkampen til Johs startet tidlig med å hindre det amerikanske atomkrigsskipet å få seile inn i Vestfjorden. Så fikk vi glede å kjempe sammen med Johs for å stoppe atomforurensning fra Sellafield. Dette gjaldt ikke bare Lofoten, men hele kysten og havområdene langs Nord-Atlanteren. Og det ble en langvarig kamp og med iherdig innsats lyktes vi.

Johs brukte sine ord og sin stemme til noe som vi alle kan være glade for. Johs sin innsats, sin kunst og stemme ble merket og står fortsatt igjen som en bauta internasjonalt. Et rent hav og ivaretakelse av kysten og kystkulturen var Johs’ brennende ønske.

Kongens Fortjenestemedalje
Johs var multikunstneren og mange offentlige institusjoner og hjem har fortsatt glede av hans meget kreative uttrykksform. Han ble også takket for innsatsen med Kongens Fortjenestemedalje, Flakstad kommunes kulturpris og Bellonas æresmedlemskap. Johs var mannen med den store stemmen som ble like godt hørt i Downing Street, Brüssel, i konsertsalen i hans barndomsbygd Langfjordbotn og ikke minst i sitt kjære Galleri Avkroken hjemme på Ramberg.

Hans stemme vil fortsatt høres gjennom den innsatsen han gjorde.

Helt til det siste var engasjementet for miljøet stort og han ønsket å bidra sammen med Bellona i kampen mot oljeboring på Trænarevet om det skulle bli nødvendig.

Vårt slag ord var: «Together we did it !»
Sammen gjorde vi det, Johs, og det var en ære og glede å kjempe ved din side.

Hvil i fred, kjære Johs.