Media

motvind norge demo stortinget

Demonstranter hadde med det norske flagget under Motvind Norges demonstrasjon mot vindkraft 4.september.