Media

IMG_2887

Daglig leder i Bellona overrekker medalje for lang og tro tjeneste til IT-sjef Christian Rekkedal.

Daglig leder i Bellona overrekker medalje for lang og tro tjeneste til IT-sjef Christian Rekkedal.