Nyheter

30 år i miljøets tjeneste

Christian Rekkedal, IT-ansvarlig i Bellona, får medalje for lang og tro tjeneste
Christian Rekkedal, IT-ansvarlig i Bellona, får medalje for lang og tro tjeneste
Sunniva Furset

Publiseringsdato: 4. februar, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

– Klima-og miljøkampen har endret seg i løpet av de siste 30 årene, og vår styrke som organisasjon er at vi aldri har stivnet i én form. Vi har alltid hatt evnen til å gjenoppfinne oss selv og forholde oss vitale og relevante, sier Bellonas Christian Rekkedal. Han har jobbet som IT-ansvarlig i miljøstiftelsen i 30 år, og fikk i dag Norges Vels fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste.

30 år på samme arbeidsplass er en sjeldenhet i dagens arbeidsliv, men Christian – som i tillegg fyller 67 år lørdag 5. februar, har aldri sett seg tilbake etter at han ved en tilfeldighet begynte å jobbe i Bellona.

–Jeg hadde nettopp sluttet i en stilling som programutvikler, og kjente en kar som jobbet i Bellona. De trengte noen med IT-kompetanse til å utvikle en databaseløsning for Bellonas kontakter. Jeg fikk et tre måneders engasjement, og laget et såpass bra arkiv at jeg fikk tilbud om fast jobb og siden har jeg vært her, forteller Rekkedal.

Under overrekkelsen av fortjenestemedaljen takket daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg, Rekkedal for innsatsen så langt.

–Det har en stor verdi at vi har mennesker i organisasjonen som representer historien og de lange linjene, sa Havåg.

IMG_2887 Daglig leder i Bellona overrekker medalje for lang og tro tjeneste til IT-sjef Christian Rekkedal.

Christian Rekkedal kan fortelle om den gang tidlig på 90-tallet da han og to kolleger satt på en pub og drakk øl mens de skisset på en serviett det som skulle bli den første web-løsningen til Bellona. Siden den første nettsiden  ble lansert – på norsk, engelsk og russisk – i 1994, har den blitt endret mange ganger. I løpet av 2022 går vi fra versjon 5 til versjon 6.

Mye har skjedd både internt i organisasjonen og utenfor Bellonas fire vegger de siste 30 årene.

–Vi har mye å være stolte av. Vi sørget for tollfritak for el-biler, vi vant over KGB i Nikitin-saken, vi har bygget opp en internasjonal organisasjon med kontorer i Russland, Brussel og Berlin, vi har bidratt til opprydning av atomavfall på Kola-halvøya og vi har spilt en viktig rolle når det gjelder utvikling av havbruksnæringen i Norge. Bare for å nevne noe. Det å jobbe i en organisasjon om har fokus på å finne løsninger på konkrete problemer er såpass givende at jeg ikke har tenkt å gi meg med det første, sier Rekkedal.