Media

IMG_2899

Christian Rekkedal, IT-ansvarlig i Bellona, får medalje for lang og tro tjeneste

Christian Rekkedal, IT-ansvarlig i Bellona, får medalsje for lang og tro tjeneste.

Christian Rekkedal, IT-andsavrlig i Bellona, får medalje for lang og tro tjeneste