Nyheter

Bellona og NMBU vil styrke norsk bioøkonomi

Leder av Bellonas bioprogram, Joakim Hauge.
Leder av Bellonas bioprogram, Joakim Hauge.
Roberto Di Trani

Publiseringsdato: 11. juli, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

De siste årene har NMBU og Bellona utviklet et samarbeid om alt fra bærekraftig fôr til fremtidens mat og plastspisende larver. Nå tar universitet og miljøorganisasjonen samarbeidet et skritt lenger og inngår en samarbeidsavtale for å styrke norsk bioøkonomi, og for å bidra til fremtidsrettet og bærekraftig verdiskapning.

–NMBU er en spennende samarbeidspartner for Bellona. Bioteknologi og bioøkonomi vil være blant våre viktigste virkemidler når vi skal løse sentrale samfunnsutfordringer knyttet til klima, miljø og fremtidsrettet næringsutvikling. NMBU har en unik faglig syntese og kunnskap knyttet til denne tematikken, fremhever leder for Bellonas Bio-program Joakim Hauge.

–Bellona har høy kompetanse og er ikke redde for å tenke utenfor boksen i store spørsmål. Bellona er en utmerket partner for NMBU inn mot forskning, innovasjon, utdanning, men også når det gjelder økt bærekraft i driften av våre bygninger og uteområder, sier Finn Arne Weltzien, prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU.

Gjennom avtalen som er inngått ønsker NMBU og Bellona å tilrettelegge for å dele informasjon og perspektiver på bærekraft, bioøkonomi og økosystemtjenester, og å videreføre faglige og strategiske diskusjoner knyttet til tematikk hvor NMBU og Bellona allerede har et samarbeid. Samarbeidspartnerne er enige om at det er behov for økt satsing på forskning og innovasjon for å utvikle og styrke norsk bioøkonomi, som kan bidra til fremtidsrettet og bærekraftig verdiskapning. Bellona og NMBU ønsker derfor også å utvikle strategi og muligheter for gjennomføring av nye felles prosjekter og samarbeid.

–Vi har gode erfaringer med å samarbeide med NMBU. Jeg er sikker på at vi sammen kan utfordre og styrke hverandres perspektiver. Vi trenger både økt kunnskap og nye verktøy i verktøykassa i møtet med klima og miljøutfordringene, sier Joakim Hauge i Bellona.

– For NMBU er det naturlig å inngå samarbeid med Bellona for å øke vår felles innsats for bærekraft. Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid, sier avdelingsdirektør ved Forskningsavdelingen Vitalis Pavlovas.