Nyheter

Minneord for Vivi Næss

Vivi Næss
Vivi Næss

Publiseringsdato: 19. januar, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Vivi var en av de aller første fast ansatte med lønn i Miljøstiftelsen Bellona. Hun kom selv til oss på vårparten i 1988 og spurte om vi trengte en frivillig kontormedarbeider, noe vi så absolutt gjorde! Og vi fant raskt ut at vi hadde så mange oppgaver til henne at hun bare måtte ansettes med lønn. Hun bemannet telefonen og håndterte all inngående post, tok imot tips og andre henvendelser fra publikum, holdt orden på gaver og faste bidrag fra støttemedlemmer og andre bidragsytere, arkiverte brev, førte regnskap og sto for daglige innkjøp. Hun sørget i det hele tatt for at vi – som stort sett var en veldig ung og ganske uorganisert bande – overlevde som organisasjon. Hennes gode humør, vinnende og omsorgsfulle vesen og blide åsyn bidro til sette tonen internt, og lærte oss viktigheten av et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og hun ble et viktig forbilde i måten hun håndterte vanskelige situasjoner og utfordringer på. De av oss som var så heldige å ha henne som kollega, og som fortsatt jobber i Bellona i dag, minnes henne med takknemmelighet. Det var derfor med stor sorg vi denne uken mottok beskjeden om at hun ikke lengre er blant oss. Vi vil alltid huske henne, og hennes innsats for Bellona, med glede og kjærlighet. Våre tanker går også til hennes familie og nærmeste, og vi takker for at vi for noen år på 80-tallet fikk lov å dele henne med dere.

Med takknemlig hilsen Frederic, Sigurd, Dag og alle andre i Miljøstiftelsen Bellona.