Media

etterslep vedlikehold

Figuren viser det totale etterslepet i det forebyggende vedlikeholdet i perioden 2012 til 2020 for landanleggene (månedlig gjennomsnitt summert). Figuren viser at det totale etterslepet i det forebyggende vedlikeholdet for 2018 og 2019 er betydelig høyere enn årene før, Sammenlignet med de senere årene er det i 2020 også en betydelig økning av etterslepet i det totale HMS-kritiske forebyggende vedlikeholdet.