Media

Referat fra møte nr 2 Ptil og Equinor Johan Castberg prosjektet