Prosjekt

Sirkulær og – miljøeffekter for oppdrettsnøter

7000 tonn oppdrettsnøter kasseres årlig i Norge, men kunnskapen om hvordan disse skal behandles på en miljøvennlig måte er mangelfull. Sammen med SINTEF, NTNU, ScaleAQ, Nova Sea og Oceanize har Bellona etablert prosjektet «Sirkulær- og miljøeffekter for oppdrettsnøter», som nå har fått tildelt midler fra Handelens Miljøfond.

En rapport fra Sintef fra 2017 viser at det årlig kasseres nærmere 7000 tonn nøter fra norske oppdrettsanlegg. Kunnskapsgrunnlaget rundt disse er svært mangelfullt både med tanke på ulik impregnering og behandlingsløp.

Prosjektet skal se nærmere på konsekvenser både for miljø og klima, sosiale forhold og økonomi. Vurderingene krever at et omfattende kunnskapsgrunnlag etableres, og aktører fra hele verdikjeden er representert og stiller med åpenhet om sin virksomhet.

Våre fagpersoner

Kari Torp

Kari Torp

Seniorrådgiver, havbruk