Side

Forskningsprosjekter med prosessindustrien

Martin Melvær og Olaf Brastad fra Bellonas Industriteam
Martin Melvær og Olaf Brastad fra Bellonas Industriteam

Bellona har et langvarig samarbeid med norsk prosessindustri, representert ved Ferrolegeringsindustriens forskningsforening (FFF).

Prosessindustrien var lenge forbundet med et røykfylt lokalmiljø og dumping av miljøgifter, men da Bellona aksjonerte mot problemene på 1980- og 90-tallet begynte både myndigheter og industrien selv å ta forurensingsproblemene på alvor. Etter hvert oppstod da også et samarbeid mellom Bellona og industrien, herunder FFF, for å finne løsninger på problemene. Dette har bidratt til at industrien i dag har miljøgiftene under kontroll. De har også kuttet klimagassutslippene sine med 40 % siden 1990, der Norges totale utslipp kun har gått ned 1 % i samme periode. Dette er likevel ikke nok – for å nå klimamålene i Parisavtalen må utslippene kuttes helt. Bellonas samarbeid med FFF fokuserer dermed på klimakutt, og vi bidrar i to forskningsprosjekter som skal muliggjøre nullutslipp: Reduced CO2 og Metal Production.

Reduced CO2

Prosjektet Reduced CO2 forsker på metoder og teknologier som gjør det mulig å erstatte fossilt kull med biokarbon eller hydrogen. På den måten kan produksjonen bli klimanøytral – eller til og med klimapositiv. Dette er teknisk komplisert fordi kullet ikke bare fungerer som energikilde – det fungerer samtidig som et reduksjonsmiddel, altså en kjemisk komponent som er nødvendig i produksjonsprosessen.

Metal Production

Prosjektet skal bidra til å utvikle løsninger som kan gjøre norsk industri mer energi-, miljø- og kostnadseffektive, og skal samtidig utdanne høykompetente fagpersoner. Arbeidet fokuserer blant annet på systemer for energigjenvinning og prosesser som kan omgjøre industriens avfall til nye ressurser.

Begge prosjektene støttes av Forskningsrådet og har deltakere både fra næringsliv og akademia. FFF-bedriftene Eramet, Elkem, Finnfjord og Wacker er sentrale i prosjektene, og Bellona bidrar gjennom samarbeidet med FFF.

Les mer om temaene: