Side

Giftfritt

Hva er miljøgifter?

Miljøgifter er stoffer som ikke forsvinner, men hoper seg opp i kroppen til mennesker og dyr. De brukes gjerne for å tilføre produkter og materialer egenskaper vi ønsker oss, som å gjøre klær og tekstiler vannavstøtende og myke, emballasje og kjøkkenredskaper varmebeskyttende, og mat og kosmetikk lengre holdbarhet. Noen eksempler på miljøgifter vi finner i vår hverdag er kvikksølv, flammehemmere, perfluorerte stoffer og siloksaner. Mange av stoffene er lite forsket på og har dermed gradvis vist seg å ha en rekke negative effekter, både enkeltvis og sammen.

Her er en oversikt over de vanligste miljøgiftene.

Hvorfor er miljøgifter farlige?

Miljøgifter er ikke bare en menneskelig helsetrussel, men en fare for alle jordens arter og økosystemer. De øker forekomsten av alvorlige sykdommer som kreft, astma og allergier, de reduserer menneskers og dyrs levedyktighet og forplantningsevne som på sikt kan føre til at arter dør ut. Økt spredning av miljøgifter er, sammen med klimaendringer og ødeleggelse av det biologiske mangfoldet, en av de største utfordringene verden i dag står overfor. Det vi før gravde opp i tønner finner vi nå i produkter vi bruker og omgir oss med hver eneste dag, i klær, mat, emballasje, kosmetikk, tilogmed i leker til barn, og mye mer.

Her finner du de vanligste miljøgiftene.

Hvordan blir vi kvitt miljøgiftene?

Miljø- og helsehensyn må gå foran kommersielle interesser i arbeidet med forbud og utfasing av miljøgifter. Bellona jobber for mer fokus på miljøgifter, både fra politikere og forbrukere, i industrien og skole- og utdanningssektoren. Vi trenger mer forskning på effektene av miljøgifter og flere konkrete tiltak for å bli kvitt dem. Før vi har oppnådd et giftfritt samfunn må det bli enklere å velge produkter uten miljøgifter.

Dette vil Bellona.

Her finner du tips til giftfrie produkter.

Støtt Bellona!

Bellonas lange historie er full av eksempler der vi har klart å bekjempe miljø- og helsetrusler og finne bærekraftige løsninger. Heller ikke i kampen mot miljøgifter vil vi gi oss før vi ser tydelige resultater, og myndigheter og industri har tatt våre forslag og krav til følge.

Sammen står vi sterkere! Vi trenger din støtte for å fortsette arbeidet.

støtt bellona-knapp