Side

Alkylfenoler

Hva er alkylfenoler?tavle_alkylfenoler

Alkylfenoler er en gruppe organiske løsemidler.

Hvor finner vi alkylfenoler?

  • Maling, beis og lakk
  • Lim
  • Tekstiler (importerte)
  • Byggevarer og innredning
  • Eldre vaske- og smøremidler, plastmaterialer og brannvernkjemikalier

Hva gjør alkylfenoler med deg?

Oktyl- og nonylfenoler regnes for å være alkylfenolforbindelsene som er mest miljøskadelige. Stoffene gir østrogenlignende effekter i fisk og mistenkes også for å føre til redusert fertilitet i mennesker. Stoffene brytes forholdsvis langsomt ned i naturen og hoper seg dessuten opp i kroppen til dyr og mennesker. I tillegg kan alkylfenoler gi løsemiddelskader som for eksempel hodepine, hukommelsestap, og nedsatt konsentrasjonsevne.

Hvordan kan du beskytte deg mot alkylfenoler?

Vær nøye med rengjøring/støvfjerning og sørg for god utlufting, spesielt i rom som er nymalte eller er utstyrt med mye elektronikk eller kjemikalier. Spesielt er dette viktig når det gjelder barnerom. Velg miljømerkede produkter som kan dokumentere at de er giftfrie. Når du spør i butikken om et produkt inneholder giftstoffer har du krav på svar. Vær oppmerksom på at importerte produkter fra land utenfor Europa i mange tilfeller er produsert med langt lavere miljøkrav og derfor kan ha ulovlig høye nivåer av mange giftstoffer.

Hvordan blir vi kvitt alkylfenoler?

Bruken av alkylfenoler er allerede begrenset i EU, men stoffene benyttes fortsatt uregulert i mange andre land. På sikt bør det være et mål å forby oktyl- og nonylfenoler i alle produkter globalt, samt begrense bruken av øvrige alkylfenoler så mye som mulig.

Si ja til et giftfritt samfunn!

Bellona vil overrekke en tiltaksliste til regjeringen før deres miljøgiftstrategi skal ferdigstilles innen utgangen av 2014. Vil du være med oss i kampen for et giftfritt samfunn? Be regjeringen om å handle nå! Skriv under på kampanjen her. Det koster ingenting, vi står bare sterkere.

Vil du støtte oss økonomisk kan du gjøre det her.

Mer informasjon om alkylfenoler finner du her:

http://www.erdetfarlig.no/farlige-stoffer/?36&PageID=36#36