Side

Arsen

Hva er arsen?tavle_arsen

Arsen er et grunnstoff som danner mange giftige forbindelser, blant annet arsenikk.

Hvor finner vi arsen?

  • CCA-impregnert (trykkimpregnert) trevirke
  • Elektriske produkter (blant annet i kretskort og LED-lys)
  • Messing
  • Glassvarer (blant annet vindusglass og krystallglass)
  • Plast (PVC-produkter)
  • Fugemasse
  • Mineralgjødsel
  • Bunnstoff
  • Tobakk
  • Bilbatterier (akkumulatorer)

Hva gjør arsen med deg?

Arsen er akutt giftig i flere kjemiske former og er dessuten kreftfremkallende. I tillegg mistenkes arsenforbindelser for å kunne bidra til utvikling av en rekke kroniske lidelser, som fedme, diabetes, allergier og hjerte- og karsykdommer. Ulike arsenforbindelser tas opp og lagres i planter og dyr i varierende grad.

Hvordan kan du beskytte deg mot arsen?

Vær nøye med rengjøring/støvfjerning og sørg for god utlufting, spesielt i rom som er utstyrt med mye elektronikk eller kjemikalier. Ved rivning av bygg er det viktig at trevirke som er innsatt med arsenholdige impregneringsmidler leveres som farlig avfall. Spesielt viktig er det at slikt materiale ikke brennes under åpen himmel, da arsenforbindelsene vil frigjøres på svært skadelig måte gjennom røykgassene.

Velg miljømerkede produkter som kan dokumentere at de er giftfrie. Spesielt gjelder dette ved kjøp av eldre typer impregnert trevirke, eller ved ombruk av slikt materiale. Når du spør i butikken om et produkt inneholder giftstoffer har du krav på svar. Vær oppmerksom på at importerte produkter fra land utenfor Europa i mange tilfeller er produsert med langt lavere miljøkrav og derfor kan ha ulovlig høye nivåer av mange giftstoffer.

Hvordan blir vi kvitt arsen?

Arsen finnes naturlig i grunnvann og jordsmonn. Det er derfor ikke mulig å eliminere arsenforbindelser fullstendig, men gjennom overvåkning og regulering av bruksmåter er det mulig å holde eksponeringen nede på et nivå med lav helserisiko.

Si ja til et giftfritt samfunn!

 

 

Mer informasjon om arsen finner du her:

http://www.erdetfarlig.no/farlige-stoffer/?37&PageID=37#37