Side

Bisfenol A

Hva er bisfenol A?tavle_bisfenola

Bisfenol A er et organisk stoff som brukes som byggestein i fremstilling av polykarbonatplast, en form for termoplast.

Hvor finner vi bisfenol A?

  • Polykarbonatplast, blant annet i eldre tåteflasker og smokker (ikke i selve munnstykket)
  • Elektriske og elektroniske apparater
  • Medisinsk utstyr
  • Transportmidler (interiøroverflater)
  • CD-plater
  • PVC (blant annet i gulvbelegg, leker og reiseartikler)
  • Epoksyprodukter (blant annet maling, lim, lakk og fugefrie gulv)
  • Hermetikkbokser
  • Selvkopierende papir, for eksempel kassalapper

Hva gjør bisfenol A med deg?

I tillegg til å være allergifremkallende og irriterende for øyne, lunger og ved hudkontakt, regnes stoffet i tillegg som hormonforstyrrende, og er dessuten vist å være svært skadelig for vannlevende organismer.

Hvordan kan du beskytte deg mot Bisfenol A?

Vær nøye med rengjøring/støvfjerning og sørg for god utlufting, spesielt i rom som er nymalte eller er utstyrt med mye elektronikk eller kjemikalier. Begrens bruken av hermetisk matemballasje.

Velg miljømerkede produkter som kan dokumentere at de er giftfrie. Når du spør i butikken om et produkt inneholder giftstoffer har du krav på svar. Vær oppmerksom på at importerte produkter fra land utenfor Europa i mange tilfeller er produsert med langt lavere miljøkrav og derfor kan ha ulovlig høye nivåer av mange giftstoffer.

Hvordan blir vi kvitt bisfenol A?

Bruken av bisfenol A er allerede begrenset i EU, men stoffene benyttes fortsatt uregulert i mange andre land. På sikt bør det være et mål å forby bisfenol A i alle produkter.

Mer informasjon om alkylfenoler finner du her:

http://www.erdetfarlig.no/farlige-stoffer/?49&PageID=49#49