Side

Bly

Hva er bly?tavle_bly

Bly er et metallisk grunnstoff med mange nyttige egenskaper, men som også er svært skadelig på ulike måter.

Hvor finner vi bly?

 • Bilbatterier (akkumulatorer)
 • Fiskeredskap
 • Ammunisjon
 • Maling
 • Plast
 • Loddetinn
 • Keramikk (spesielt håndlaget)
 • Veker i stearinlys
 • Gardinlodd/-metallbånd
 • Smykker
 • Krystallglass
 • «Innfatningen» mellom glassbitene i blyglassvinduer
 • Bygningsbeslag, for eksempel rundt vinduer og i vindskier
 • Gamle rørledninger og bygningsmaterialer, samt forurenset grunn rundt gamle industrianlegg

Hva gjør bly med deg?

Bly er et svært giftig tungmetall med mange skadelige helse- og miljøeffekter. Bly er spesielt skadelig for den mentale utviklingen til barn og unge, og er vist å redusere skoleprestasjonene til eksponerte elever ved svært lave konsentrasjoner. Blyforbindelser skader også de røde blodlegemene. Bly er også svært giftig for vannlevende organismer.

Hvordan kan du beskytte deg mot bly?

Vær nøye med rengjøring/støvfjerning og sørg for god utlufting, spesielt i rom med mye elektronikk eller kjemikalier. Luft godt ut etter at du har brent stearinlys inne. Det er viktig å vaske nye keramiske produkter før første gangs bruk.

Velg miljømerkede produkter som kan dokumentere at de er giftfrie. Når du spør i butikken om et produkt inneholder giftstoffer har du krav på svar. Vær oppmerksom på at importerte produkter fra land utenfor Europa i mange tilfeller er produsert med langt lavere miljøkrav og derfor kan ha ulovlig høye nivåer av mange giftstoffer.

Hvordan blir vi kvitt bly?

Bruken av bly er allerede begrenset for mange produkter i flere land. Like fullt spres store mengder bly fortsatt rundt i miljøet. Et internasjonalt totalforbud mot bruk av bly i alle produkter bør være et mål på sikt. I mellomtiden er det viktig at nasjonal innsats rettes inn mot å begrense bruken av blyholdige produkter så mye som mulig, gjennom juridiske, og økonomiske insentiver i tillegg til folkeopplysning.

Mer informasjon om bly finner du her:

http://www.erdetfarlig.no/farlige-stoffer/?50&PageID=50#50