Side

Bromerte flammehemmere

Hva er bromerte flammehemmere?tavle_bromertflammehemmer

Bromerte flammehemmere er en gruppe organiske stoffer om blandes inn i ulike materialer for å øke brannsikkerheten. Bromerte flammehemmere består av molekyler som er bygd opp av kjeder av karbonatomer omgitt av bromatomer.

Hvor finner vi bromerte flammehemmere?

  • Elektriske og elektroniske produkter, for eksempel kretskort og plastmaterialer
  • Isolasjonsmaterialer av plast
  • Tekstiler, for eksempel i transportmidler eller i klær

Hva gjør bromerte flammehemmere med deg?

Kjente skadevirkninger av bromerte flammehemmere er blant annet hormonforstyrrelser, nerveskader, leverskader, fosterskader og nedsatt fruktbarhet. Bromerte flammehemmere er i tillegg svært skadelige for vannlevende organismer. De fleste bromerte flammehemmere brytes svært sakte ned i naturen, i tillegg til at de hoper seg opp i kroppen til dyr og mennesker.

Hvordan kan du beskytte deg mot bromerte flammehemmere?

Vær nøye med rengjøring/støvfjerning og sørg for god utlufting, spesielt i rom som er nymalte eller er utstyrt med mye elektronikk eller kjemikalier. Vask nye klær og tekstiler før bruk.

Velg miljømerkede produkter som kan dokumentere at de er giftfrie. Når du spør i butikken om et produkt inneholder giftstoffer har du krav på svar. Vær oppmerksom på at importerte produkter fra land utenfor Europa i mange tilfeller er produsert med langt lavere miljøkrav og derfor kan ha ulovlig høye nivåer av mange giftstoffer.

Hvordan blir vi kvitt bromerte flammehemmere?

De siste årene er det innført forbud mot produkter som inneholder de bromerte flammehemmerne penta-, okta- og deka-BDE. Transportmidler er unntatt fra forbudet mot deka-BDE. Norske myndigheter arbeider for flere forbud innen samme stoffgruppe. På sikt bør det være et mål å oppnå et internasjonalt forbud mot alle bromerte flammehemmere.

Mer informasjon om bromerte flammehemmere finner du her:

erdetfarlig.no