Side

Kadmium

Hva er kadmium?tavle_kadmium

Kadmium er et metallisk grunnstoff som er svært skadelig.

Hvor finner vi kadmium?

  • Batterier (primært oppladbare NiCd-batterier)
  • Smykker
  • Plastprodukter som leker og emballasje
  • Keramikk (særlig håndlaget)
  • Kunstnerfarger
  • Maling med høyt sinkinnhold
  • Kobberholdig bunnstoff
  • Kunstgjødsel
  • Farget glass

Hva gjør kadmium med deg?

De fleste kadmiumforbindelser er svært giftige. Lever, nyrer, lunger og skjelett er spesielt utsatt for skadevirkninger. I tillegg er flere kadmiumforbindelser vist å være kreftfremkallende samt skadelig for forplantningsevne og fosterutvikling. Kadmium hoper seg opp i kroppen, og er også vist å være svært skadelig for en rekke dyrearter.

Hvordan kan du beskytte deg mot kadmium?

Vær nøye med rengjøring/støvfjerning og sørg for god utlufting, spesielt i rom med mye elektronikk eller kjemikalier. Vask grønnsaker og frukt før servering. Det er viktig å vaske nye keramiske produkter før første gangs bruk.

Velg miljømerkede produkter som kan dokumentere at de er giftfrie. Når du spør i butikken om et produkt inneholder giftstoffer har du krav på svar. Vær oppmerksom på at importerte produkter fra land utenfor Europa i mange tilfeller er produsert med langt lavere miljøkrav og derfor kan ha ulovlig høye nivåer av mange giftstoffer.

Hvordan blir vi kvitt kadmium?

Bruken av kadmium er allerede begrenset for mange produkter i flere land, blant annet for leker, smykker, plast, maling og elektriske produkter. Like fullt spres store mengder kadmium fortsatt rundt i miljøet. Et internasjonalt totalforbud mot bruk av kadmium i alle produkter bør være et mål på sikt. I mellomtiden er det viktig at nasjonal innsats rettes inn mot å begrense bruken av kadmiumholdige produkter så mye som mulig, gjennom juridiske, og økonomiske insentiver i tillegg til folkeopplysning.

Mer informasjon om kadmium finner du her:

http://www.erdetfarlig.no/farlige-stoffer/?767&PageID=767#767