Side

Klorparafiner

Hva er klorparafiner?tavle_klorparafiner

Klorparafiner er en gruppe organiske stoffer med mange nyttige egenskaper, men som dessverre også er svært helse- og miljøskadelige. Klorparafiner består av molekyler som er bygd opp av kjeder av karbonatomer omgitt av kloratomer.

Hvor finner vi klorparafiner?

  • Isolasjonsmaterialer
  • Plastmaterialer
  • Fugematerialer
  • Tapet
  • Maling
  • Tekstiler
  • Bildekk
  • Lim og fugemasse rundt vindusruter og dørkarmer

Hva gjør klorparafiner med deg?

De finnes mange typer klorparafiner med til dels ulik giftighet. En del klorparafiner er blant annet vist å kunne føre til kreft. De kan dessuten gi nerveskader som nedsatt hukommelsesfunksjon og læreevne. Stoffene overføres enkelt til barn via morsmelk, hvor de kan føre til nedsatt vekst og hemme mental utvikling. Klorparafiner brytes langsomt ned i miljøet og hoper seg opp i kroppen til dyr og mennesker over tid. Stoffene er også svært giftige for vannlevende organismer.

Hvordan kan du beskytte deg mot klorparafiner?

Vær nøye med rengjøring/støvfjerning og sørg for god utlufting, spesielt i rom som er nymalte/nyopppussede eller er utstyrt med nye møbler, mye elektronikk eller kjemikalier. Ved rivning av bygg er det viktig at bygningsavfall som inneholder klorparafiner leveres som farlig avfall. Spesielt gjelder dette vinduer og dørkarmer.

Velg miljømerkede produkter som kan dokumentere at de er giftfrie. Når du spør i butikken om et produkt inneholder giftstoffer har du krav på svar. Vær oppmerksom på at importerte produkter fra land utenfor Europa i mange tilfeller er produsert med langt lavere miljøkrav og derfor kan ha ulovlig høye nivåer av mange giftstoffer.

Hvordan blir vi kvitt klorparafiner?

Det er allerede forbudt å produsere, importere, omsette og bruke kortkjedete klorparafiner (SCCP) i Norge. Resten av EU har også streng regulering av kortkjedet klorparafiner.

På sikt bør det være et mål med et internasjonalt forbud mot bruk av alle typer klorparafiner i alle produkter. Norske myndigheter har foreslått å regulere mellomkjedete klorparafiner (MCCP) i forbrukerprodukter. Dette er et viktig forslag som fortjener all mulig støtte.

Mer informasjon om klorparafiner finner du her:

http://www.erdetfarlig.no/farlige-stoffer/?151&PageID=151#151