Side

Kvikksølv

Hva er kvikksølv?tavle_kvikksølv

Kvikksølv er et metallisk grunnstoff som er flytende ved romtemperatur. Kvikksølv er et av de mest skadelige metallene som finnes, og danner mange svært giftige forbindelser.

Hvor finner vi kvikksølv?

  • Lysstoffrør
  • Sparepærer
  • Knappcellebatterier
  • Elektroniske produkter
  • Emballasje
  • Termometre
  • Forurenset grunn rundt gamle industrianlegg, utrangerte offshoreinnretninger og avløpsrør fra tannlegevirksomhet

Hva gjør kvikksølv med deg?

Kvikksølv skader svært mange organsystemer i kroppen allerede ved lave konsentrasjoner. Nervesystem og nyrer er spesielt utsatt. I organisk form hoper stoffet seg dessuten opp i kroppen til dyr og planter. Effekten øker oppover i næringskjeden og fører til bekymringsfullt høye nivåer både hos mennesker og mange dyr. Organisk kvikksølv overføres også svært effektivt fra mor til barn gjennom amming og morsmelkerstatning.

Hvordan kan du beskytte deg mot kvikksølv?

Vær nøye med å ikke knuse lysstoffrør, sparepærer, termometre og tilsvarende produkter som kan inneholde kvikksølv, og sørg for å levere dem til godkjente mottak for farlig avfall når de kasseres. Dersom du er uheldig og knuser et lysrør eller en sparepære er det bedre å koste opp bitene med feiebrett enn å støvsuge. Tørk deretter over flatene som har vært i kontakt med innholdet med en engangsklut som kastes som farlig avfall i en tett forsegling sammen med de knuste bitene. Vær nøye med rengjøring/støvfjerning og sørg for god utlufting, spesielt i rom med mye elektronikk eller kjemikalier.

Velg miljømerkede produkter som kan dokumentere at de er giftfrie. Ved å velge LED-pærer unngår du risiko med kvikksølvholdige belysning. Når du spør i butikken om et produkt inneholder giftstoffer har du krav på svar. Vær oppmerksom på at importerte produkter fra land utenfor Europa i mange tilfeller er produsert med langt lavere miljøkrav og derfor kan ha ulovlig høye nivåer av mange giftstoffer.

Hvordan blir vi kvitt kvikksølv?

Bruken av kvikksølv er i dag begrenset i Norge. Spredning skjer derfor i økende grad gjennom importerte produkter og langtransportert forurensning. Forbrenning av kull er blant annet en betydelig kilde til spredning av store mengder kvikksølvforurensning til luft. I tillegg tilføres miljøet en del kvikksølv gjennom utlekking fra historiske forurensninger i grunn og sjøbunn. Norge har vært en pådriver for et internasjonalt forbud mot bruk av kvikksølv i stadig flere produkter. Det er viktig at dette arbeidet videreføres frem mot et internasjonalt totalforbud mot bruk av kvikksølv i alle produkter som gjøres i gjeldende i alle land. Utfasing av kull som energikilde og/eller bedre rensetiltak er også et svært viktig tiltak for å redusere spredning av kvikksølvforurensning.

Mer informasjon om kvikksølv finner du her:

http://www.erdetfarlig.no/farlige-stoffer/?154&PageID=154#154