Side

Perfluorerte stoffer

Hva er perfluorerte stoffer?tavle_perfluorerte

Perfluorerte stoffer er en gruppe organiske stoffer med mange nyttige egenskaper, men som dessverre også er svært helse- og miljøskadelige. Perfluorerte stoffer består av molekyler som er bygd opp av kjeder av karbonatomer omgitt av fluoratomer.

Hvor finner vi perfluorerte stoffer?

  • Impregneringsmidler
  • Tekstiler
  • Maling, lakk og bonevoks
  • Teflonbelagte stekepanner og kjøkkenutstyr
  • Vannavstøtende mat- og bakepapir
  • Brannskum
  • Skismøring

Hva gjør perfluorerte stoffer med deg?

Stoffene er påvist i bekymringsfullt høye konsentrasjoner hos mange mennesker, og er vist å kunne føre til fosterskader, nedsatt fertilitet og kreft. I tillegg kan stoffene føre til stoffskifteproblemer. De mest skadelige perfluorerte hydrokarbonene vurderes å være PFOS, PFOA og C9–C14 PFCA. Perfluorerte hydrokarboner brytes ekstremt sakte ned i naturen. I tillegg hoper forbindelsene seg opp i kroppen til mennesker og dyr. Effekten forsterkes jo høyere opp i næringskjeden man befinner seg.

Hvordan kan du beskytte deg mot perfluorerte stoffer?

Vær nøye med rengjøring/støvfjerning og sørg for god utlufting, spesielt i rom med mye elektronikk eller kjemikalier. Vask klær, spesielt treningstøy og fritidsklær, før du bruker dem første gang.

Velg miljømerkede produkter som kan dokumentere at de er giftfrie. Når du spør i butikken om et produkt inneholder giftstoffer har du krav på svar. Vær oppmerksom på at importerte produkter fra land utenfor Europa i mange tilfeller er produsert med langt lavere miljøkrav og derfor kan ha ulovlig høye nivåer av mange giftstoffer.

Hvordan blir vi kvitt perfluorerte stoffer?

PFOS ble forbudt i brannskum i Norge fra 2007 og i EU fra 2011, og er strengt regulert i de fleste typer produkter. Norge har innført et forbud mot bruk av PFOA i forbrukerprodukter. Forbudet gjelder fra juni 2014. Miljødirektoratet har samarbeidet med tyske miljøvernmyndigheter i en årrekke om å utrede et generelt forbud (som også skal gjelde profesjonell bruk av PFOA) for hele EU/EØS. Forbudet ble endelig innført i 2016 og skal tre i kraft i 2020. Et globalt totalforbud mot bruk av perfluorerte stoffer i alle produkter bør være et mål på sikt. I mellomtiden er det viktig at nasjonal innsats rettes inn mot å begrense bruken av perfluorerte stoffer i produkter så mye som mulig, gjennom juridiske, og økonomiske insentiver i tillegg til folkeopplysning.

Mer informasjon om perfluorerte stoffer finner du her:

http://www.erdetfarlig.no/farlige-stoffer/?153&PageID=153#153