Side

Siloksaner

Hva er siloksaner?tavle_siloksaner

Siloksaner er en stoffgruppe hvor kjeder av grunnstoffene silisium og oksygen danner basis for molekylstrukturen.

Hvor finner vi siloksaner?

  • Kosmetikk og pleieprodukter (blant annet solkrem)
  • Vaske- og rengjøringsmidler
  • Bilpleiemidler
  • Impregneringsmidler
  • Fugemasser
  • Maling og lakk
  • Isolasjonsmaterialer

Hva gjør siloksaner med deg?

To siloksanforbindelser som det knytter seg spesielt stor bekymring til er syklotetrasiloksan (D4) og syklopentasiloksan (D5). Disse forbindelsene brytes langsomt ned i naturen og kan hope seg opp i levende organismer. Stoffene er vist å føre til skader på foster i dyreforsøk, og tilsvarende effekter på mennesker kan ikke utelukkes.

Hvordan kan du beskytte deg mot siloksaner?

Vær nøye med rengjøring/støvfjerning og sørg for god utlufting, spesielt i rom som enten er nyoppusset eller inneholder mye kjemikalier. Velg miljømerkede produkter som kan dokumentere at de er giftfrie, særlig innenfor kosmetikk. Når du spør i butikken om et produkt inneholder giftstoffer har du krav på svar. Vær oppmerksom på at importerte produkter fra land utenfor Europa i mange tilfeller er produsert med langt lavere miljøkrav og derfor kan ha ulovlig høye nivåer av mange giftstoffer.

Hvordan blir vi kvitt siloksaner?

Bruken av siloksaner er foreløpig i liten grad regulert, blant annet som følge av gjenværende kunnskapshull når det gjelder stoffenes skadepotensial og langtidseffekter. Det bør være et mål å øke forskningsinnsatsen for å dokumentere skadepotensialet til siloksaner som beslutningsgrunnlag for fremtidig kjemikalieregulering.

Mer informasjon om siloksaner finner du her:

http://www.erdetfarlig.no/farlige-stoffer/?66&PageID=66#66