Utgivelse

Atomkraftverk i Russland (2016)

Atomnotat Bellona

Forlegger: Bellona

Trenger du kortfattet informasjon om russisk atomindustri? Lurer du på hvilke atomkraftverk som finnes, hvilke som bygges i Russland og i utlandet, og hva som skjer med avfallet fra russiske atomkraftverk? Bellona har gjort det enkelt for deg.

Atomkraft i Russland – 2016

Bellona har jobbet med ulike utfordringer i Russland i over 20 år. Ett av de sentrale temaene har alltid vært russisk atomkraft, og særlig avfallsproblematikken knyttet til bruken av denne energikilden.

Dette notatet oppsummerer store deler av det man trenger å vite om russisk atomkraft i 2016. Hvilke kjernekraftverk finnes, hvilke planlegges? Det får man en kort og informativ oversikt over i dette notatet.

Her dekkes også russiske planer om eksport av atomkraftverk til andre land.

Sist men ikke minst viser dokumentet hvordan russiske atommyndigheter behandler dekommisjoneringsplaner for atomkraftverkene, samt avfallshåndteringen i atomindustrien, som konstant svever som to mørke spøkelser der framme i horisonten.

Dokumentet vil bli oppdatert årlig, med mål om å publisere det på engelsk fra og med 2017.

For jevnlige oppdateringer om temaet, se Bellonas engelske nettsider.

Notatet finner du her: