Utgivelse

Bellonas havbruksmagasin

Innhold

  • Bellona som havgartnere: Mat og energi fra tare
  • Elektriske båter og flåter: Nye tider i havbruket
  • Lukkede anlegg og plattformer til havs: Er de fremtiden?
  • Oslofjord-fiskeren Helene
  • Pelagiske Pelle: Grønn havbruksgründer
  • Plast: Hvor farlig er egentlig mikroplasten i havet?
  • Portrett: Kaptein Frederic

Les: Bellonas havbruksmagasin