Utgivelse

Helelektrisk havbruk – Hvordan oppnå nullutslipp innen 2030?

Forfatter: Benjamin Strandquist, Kari Torp, Silje Båtsvik Risholm, Even Fladberg

Forlegger: Bellona/ABB

Elektrifiseringen av havbruket i Norge går langsomt. På de tre siste årene har elektrisitetsgraden av energiforbruket i næringen kun økt med drøyt fire prosentpoeng. Med samme tempo vil det ta nesten 50 år å avkarbonisere sjøfasen av norsk lakseproduksjon. Per i dag gjenstår omtrent 375 000 tonn CO2-utslipp som kan kuttes med eksisterende eller nært forestående teknologi, tilsvarende utslipp fra over 200 000 fossilt drevne personbiler. 

Til tross for at teknologien i stor grad allerede eksisterer, og at det finnes noen støtteordninger som er relevante for elektrifisering av havbruket, er investeringene i elektrifiseringstiltak allikevel tilbakeholdne. Derfor må vi ta grep for å realisere potensialet som ligger der i dag, samtidig som vi piloterer nye elektrifiseringsløsninger basert på alternative energibærere og lokal kraftproduksjon.