Media

Elferger_mulighetsstudie

Syv av ti ferger er lønnsomme med elektrisk drift_mulighetsstudie-Bellona_Siemens