Utgivelse

Magasin: Råvareløftet

Under Arenalsuka lanserer Bellona og Råvareløftet et magasin som er proppfullt av gode eksempler på hvordan vi kan kutte klimautslipp i havbrukssektoren, skape fremtidsrettede arbeidsplasser og sikre grønn næringsutvikling knyttet til vår største eksportnæring etter oljen. Forskerne er samstemte i sin optimisme for hva vi kan få til, og gründere og industriledere er klare til å satse. Nå haster det at politikerne kommer på banen med en satsing på økt forskning og innovasjon, samtidig som man fjerner barrierene som hindrer utvikling av de industrielle mulighetene som allerede finnes i dag.

Fôret står i dag for mer enn 75% av klimautslippet til en norsk laks som ikke fraktes ut i verden på fly. Frem mot 2030 blir det en sentral utfordring å levere stabil tilgang på tilstrekkelige volum av ernæringsmessige riktige råvarer til fiskefôr, samtidig som vi sikrer lavere klimagassutslipp og økt bærekraft. Magasinet vi legger frem i dag viser at fôrspørsmålet kan ikke løses av enkeltaktører alene, men vil kreve samspill mellom næringsliv, myndigheter, forskningsmiljøer og andre aktører innen miljø og bærekraft.

Ved lanseringen av magasinet har Råvareløftet tre krystallklare anbefalinger til norske politikere som vil ta tak i muligheten for å skape et nytt grønt industrieventyr:
• Opprett et statssekretærutvalg med vide fullmakter til å sikre en koordinert innsats for å tilpasse lovverk og reguleringer, økning i FoU-aktiviteter og forretningsdrevet innovasjon og stimulering av entreprenørskap og forretningsutvikling knyttet til nye fôrråvarer
• Tilfør betydelige dedikerte forskningsmidler for å kartlegge mulige nye råvarer, og vurdere potensiale for skalering og bærekraftgevinster av disse
• Opprett et program hos Innovasjon Norge, med finansielle ressurser til å støtte opp under satsinger innen utvikling av bærekraftige nye råvarer til fiskefôr med skaleringspotensiale