Utgivelse

Rapport: Tradisjonelt og integrert havbruk

Havbruksnæringen har økt kraftig i Norge siden 1970-tallet, og er per i dag verdens største eksportør av oppdrettslaks. Havbruk i Norge er basert på monokulturer, dvs. at kun en art dyrkes i hver sjølokalitet. Flere i næringen ønsker en tredobling av produksjonen frem mot 2025. Dette vil ikke kunne gjøres bærekraftig dersom man skal følge dagens praksis. Det finnes imidlertid store vekstmuligheter dersom man åpner opp for Integrert Multi-Trofisk Akvakultur (IMTA), som kan drives på en bærekraftig måte.
I denne rapporten kan du lese mer om Bellonas arbeid for en bærekraftig havbruksnæring.