Utgivelse

Russisk atomindustri vokser stadig

Forfatter: Bellona

I denne rapporten viser Bellona hvordan Russland er i ferd med å bli den fremste pådriveren for å videreføre atomalderen.

Russlands sivile atomindustri vokser stadig. Der Sovjetunionen bygde reaktorer i land over hele Øst-Europa, tar Russland industrien nå et skritt videre – til et globalt nivå. Russland er den største eksportøren av atomkraftverk i verden, og tilbyr store, gunstige lån til regjeringer som ønsker å styrke sin energiproduksjon, slik at de i sin tur kan kjøpe «atomkraftverk-pakker» fra Russland.

I denne rapporten analyserer Bellona statusen for atomkraftindustrien i Russland og dens fremtidsutsikter, både i Russland og i verden. Vi gir en oversikt over tidligere, nåværende og kommende prosjekter og viser hvordan Russland er i ferd med å bli den fremste pådriveren for å videreføre atomalderen.