Sellafield – Rapport

Sellafield - Rapport

Rapport 8:2003 “Sellafield” gjennomgår det omstridte atomanleggets 50-årige historie, nåværende status og framtidige utsikter. Utfordringene er mange – fra pågående utslipp av radioaktive stoffer, via uforsvarlige lagringsanlegg, til framtidas oppryddingsbehov. Her kan du laste ned en PDF-versjon eller bestille papirutgaven.

Rapportnummer: 8-2003
Forfatter: Erik Martiniussen
Utgiver: Miljøstiftelsen Bellona
ISBN: 82-92318-07-0
ISSN: 0806-346X