Utgivelse

Sellafield – Rapport

Sellafield - Rapport

Rapportnummer: 8-2003

Forfatter: Erik Martiniussen

Forlegger: Miljøstiftelsen Bellona

ISBN: 82-92318-07-0

ISSN: 0806-346X

Rapport 8:2003 «Sellafield» gjennomgår det omstridte atomanleggets 50-årige historie, nåværende status og framtidige utsikter. Utfordringene er mange – fra pågående utslipp av radioaktive stoffer, via uforsvarlige lagringsanlegg, til framtidas oppryddingsbehov. Her kan du laste ned en PDF-versjon eller bestille papirutgaven.