Utgivelse

WP 03:2002 Haldenreaktoren

Rapportnummer: WP 03:2002

Forfatter: Erik Martiniussen

Forlegger: Miljøstiftelsen Bellona

Forskningen i Haldenreaktoren forlenger levetiden til gamle atomkraftverk, og strider dermed mot de forutsetningene Stortinget har lagt til grunn for å støtte prosjektet. Det er en av konklusjonene i Bellonas nye rapport om Haldenreaktoren.