Avdeling

Vilnius

Gjennom de siste tre tiårene har Bellona etablert seg som en av de viktigste aktørene i russisk miljøbevegelse. Basen for vårt Russlandsarbeid er i dag ved Bellona Environmental Transparency Center i Vilnius i Litauen og vår Russlandsavdeling i Oslo.

Ved kontoret i Vilnius jobber Bellona med å dokumentere og analysere miljørisiko i Russland og miljøkonsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina. Hovedtemaene er atomsikkerhet, industriell forurensning og klimaspørsmål. Teamet i Vilnius og Oslo består delvis av tidligere ansatte ved Bellonas Russlandskontorer.

Bellona hadde fram til Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 kontorer i Murmansk og St. Petersburg i tillegg til en egen Russlandsavdeling i Oslo. Russlandskontorene ble stengt etter invasjonen, og miljøstiftelsen opprettet i 2023 et nytt kontor i Vilnius for å fortsette arbeidet med miljøutfordringer i Russland.

Arbeidet med russiske miljøutfordringer startet med at Bellona avslørte systematisk neglisjering av sikker atomavfallshåndtering i Russland etter den kalde krigen. Atomsikkerhet og forsvarlig håndtering av radioaktivt avfall har hele tiden vært et av våre viktigste arbeidsområder. Vi har også jobbet for å hindre industriell forurensning og med å løfte fram løsninger for fornybar energi og elektrifisering av transport i Russland. Etter en avgjørende seier i rettsystemet i Nikitin-saken ble det klart for oss at det også var behov for å jobbe med miljørettigheter og sikring av demokratiske prosesser for mennesker som jobber med klima og miljø i det russiske sivilsamfunnet. Bellonas informasjonsarbeid på russisk har vært en viktig bærebjelke for den russiske miljøbevegelsen i flere tiår.

Teamet i Vilnius

Yury Sergeev

Administrativ leder, Arktisk prosjektrådgiver

Nikita Petrov

Kommunikasjonsrådgiver

Ksenia Vakhrusheva

Prosjektleder, Arktisk prosjektrådgiver

Dmitrij Gorchakov

Atområdgiver