Avdeling

Brussel

EU flagg

Som en av verdens største politiske og økonomiske maktfaktorer er EU en viktig arena for å skape en bedre verden for våre etterkommere. EUs miljølovgivning og direktiv er tiltak som er relevante også for Norge. Bellona har vært etablert med et eget kontor i Brussel siden 1994. Bellona arbeider for å påvirke prosessene i EU slik at resultatet blir best mulig for mennesker og miljø.

Bellona Europa in Brussels

Rue d’Egmont 15, 1000 Brussels, Belgium

europa@bellona.org

Gå til bellona.org