Avdeling

Brussel

Freepik/natanaelginting

42 Rue Breydel, 1040 Brussels, Belgium

europa@bellona.org

Som en av verdens største politiske og økonomiske maktfaktorer er EU en viktig arena for å skape en bedre verden for våre etterkommere. EUs miljølovgivning og direktiv er tiltak som er relevante også for Norge. Bellona har vært etablert med et eget kontor i Brussel siden 1994. Bellona arbeider for å påvirke prosessene i EU slik at resultatet blir best mulig for mennesker og miljø.

Gå til eu.bellona.org

Teamet i Brussel

Monica Imri Vogt

Monica Irmi Vogt

Leder for fundraising og tilskuddsforvaltning

Salim Nazary

Finans- og administrasjonssjef

Kirke Siimso

Praktikant, grønne bygninger

Janis Volberts

Klimateknologi- og policysjef for Baltikum

Ganni Vassallo

Politisk rådgiver, elektrisitetsnett

Francesco Lombardi Stocchetti

Politisk rådgiver, bærekraftig finans og økonomi

Clarice Agostini

Kommunikasjonsassistent

Behnam Lot

Praktikant, industriell dekarbonisering

Alissia Bourguignon

Kommunikasjonsrådgiver

Marika Andersen

Marika Andersen (i permisjon)

Seniorrådgiver

Ariane Giraneza

Ariane Giraneza

Klimapolitisk rådgiver, industriell dekarbonisering

Irene Domínguez Pérez

Politisk rådgiver, innebygd karbon

Aurelia Leeuw (i permisjon)

Leder for offentlig politikk og påvirkningsarbeid

Hanna Biro

Politisk rådgiver

Rebecka Larsson (i permisjon)

Pressekontakt- Brussel-kontoret

Michał Wendolowski

Leder, klimapolitikk, CEE

Negin Arbab

Regnskaps- og prosjektansvarlig

Lina Strandvåg Nagell (i permisjon)

Leder for Prosjekter og EU Politikk

Mark Preston Aragonès

Rådgiver, CO2-fjerning

Jonas Helseth

Daglig leder, Bellona Europa