Avdeling

Brussel

Freepik/natanaelginting

Som en av verdens største politiske og økonomiske maktfaktorer er EU en viktig arena for å skape en bedre verden for våre etterkommere. EUs miljølovgivning og direktiv er tiltak som er relevante også for Norge. Bellona har vært etablert med et eget kontor i Brussel siden 1994. Bellona arbeider for å påvirke prosessene i EU slik at resultatet blir best mulig for mennesker og miljø.

Bellona Europa in Brussels

Rue d’Egmont 15, 1000 Brussels, Belgium

europa@bellona.org

Gå til bellona.org

Teamet i Brussel

Marika Andersen

Marika Andersen

Seniorrådgiver

Ariane Giraneza

Ariane Giraneza

Climate Policy Manager, Industrial Decarbonisation NL-BE-NRW

Jocelyne Horrocks

Jocelyne Horrocks

Administrativ assistent for Jonas Helseth

Irene Domínguez Pérez

Politisk rådgiver, embedded carbon.

Aravind Dhakshinamoorthy

Rådgiver, karbonregnskap

Aurelia Leeuw

Public Affairs & Advocacy Lead

Hanna Biro

Politisk rådgiver

Rebecka Larsson

Pressekontakt- Brussel-kontoret

Michał Wendolowski

Leder, klimapolitikk, CEE

Marta Lovisolo

Politisk rådgiver

Adam Whitmore

Principal Advisor Climate Change Policy

Negin Arbab

Accounts & Project Officer

Lina Strandvåg Nagell

Leder for Prosjekter og EU Politikk

Mark Preston Aragonès

Rådgiver, CO2-fjerning

Jonas Helseth

Daglig leder, Bellona Europa