Bellonas hovedkontor i Oslo har 36 medarbeidere med en bred faglig kompetanse. Med over 35 års erfaring har vi etablert et unikt nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Fra et utgangspunkt som aksjonister, er vi i dag en anerkjent teknologi- og løsningsorientert organisasjon, og vårt arbeid har fått internasjonalt anerkjennelse innenfor en rekke av våre fagområder. Bellonas rådgivere blir ofte brukt som kilder og eksperter på klima- og miljøspørsmål både av norsk og internasjonal presse.

Bellona erkjente tidlig at verken miljøorganisasjonene eller myndighetene alene kan drive frem løsningene på alle klima-og miljøutfordringene verden står overfor. Vi er avhengige av at næringslivet i større grad tenker på samfunnsmessige konsekvenser, og Bellona jobber målrettet for at de skal være rustet til å takle vanskelige miljømessige utfordringer. I 1998 lanserte Bellona et samarbeidsprogram med næringslivet.

Dette samarbeidsprogrammet ledes fra Bellonas Oslo-kontor.

Miljøtiftelsen Bellona
Rådhusgata 28
0151 Oslo

post@bellona.no

Teamet i Oslo

Stein Lier-Hansen, spesialrådgiver i Bellona.

Stein Lier-Hansen

Spesialrådgiver

Klaus Hagby, Bellona Holding.

Klaus Hagby

Analytiker klimateknologi - Bellona Holding

Nina Hjellegjerde

Konstituert daglig leder

Mats Rongved

Rådgiver, CCS

Jessica Hough

Jessica Hough

Rådgiver, marinbiologi

Alexander Ugland

Prosjektleder, bioøkonomi

Cathrine Ringstad

Cathrine Ringstad

Seniorrådgiver CCS

Marina Hauser, LCA-rådgiver i Bellona.

Marina Hauser

Rådgiver, LCA

Jon Schultz

Jon Schultz

Juridisk rådgiver/Advokat

Magnus Farkvam

Magnus Farkvam

Administrasjonsrådgiver

Michele Legernes, marinbiolog og rådgiver innen havbruk og marin restaurering.

Michele Legernes

Rådgiver, havbruk

Irene Øvstebø Tvedten

Irene Øvstebø Tvedten

Seniorrådgiver, maritim

Nicolas Nygård

Nicolas Nygård

Analytiker batteriteknologi - Bellona Holding

Runa Skarbø

Runa A. Skarbø

Teamleder, transport og energi

Skage Grønneberg

Skage Grønneberg

Leder Næringslivsavdelingen

Signy Fardal

Signy Fardal

Kommunikasjonssjef / Pressekontakt

Sunniva Furset

Kommunikasjonsrådgiver

Eivind Berstad

Eivind Berstad

Teamleder, CCS

Benjamin Strandquist

Benjamin Strandquist

Seniorrådgiver, elektrifisering og kommunikasjon

Silje Båtsvik Risholm

Silje Båtsvik Risholm

Seniorrådgiver, havbruk

Joakim Hauge

Joakim Hauge

Teamleder, bioøkonomi

Vegard Kristensen

Vegard Sherling Kristensen

Bellona Holding

Martin Melvær

Martin Sveinssønn Melvær

Teamleder, materialer og industri

Oskar Njaa

Oskar Njaa

Leder Russlandsavdelingen i Oslo

Stefan Wächter

Stefan Wächter

Bellona Holding

Christian Eriksen, fagsjef i Bellona.

Christian Eriksen

Fagsjef

Kari Torp

Kari Torp

Seniorrådgiver, havbruk

Sissel Forsberg

Sissel Forsberg

Kontormedarbeider

Olav Øye

Olav Øye

Seniorrådgiver, klima og industri

Hallstein Havåg, daglig leder i Bellona

Hallstein Havåg (i permisjon)

CEO/Daglig leder

Christian Rekkedal

Christian Rekkedal

IT-ansvarlig

Hahn Tran

Hanh Tran

Kontormedarbeider

Dag Hotvedt

Dag Hotvedt

Leder, økonomi og administrasjon

Thomas Røed

Thomas Røed

Salgssjef

Olaf Brastad

Seniorrådgiver, industri og avfall

Sigurd Enge

Sigurd Enge

Seniorrådgiver shipping

Ingrid Hauge

Ingrid Kristensen Hauge

Kommunikasjonsrådgiver

Frederic Hauge

Frederic Hauge

Stifter