Næringslivssamarbeid

Bellona arbeider sammen med næringslivet på ulike måter: Gjennom samarbeidsprogrammet vårt, i fagforumene våre, med selskaper som annonserer på våre nettsider og i våre publikasjoner. Vi er stolte av at næringslivet ser verdien av å opprettholde et faglig sterkt Bellona som en aktiv samfunnsaktør.

Sist oppdatert av

Samarbeidspartnere

I 1998 etablerte Bellona sitt samarbeidsprogram med næringslivet, med målsetning om å skape en tett dialog med næringslivsaktører om de beste miljøløsningene. Langvarig arbeid har ført til bedre kompetanse og integrasjon av miljøhensyn i et økende antall samarbeidsbedrifter. Vi jobber sammen for å løse utfordringer knyttet til ny miljøteknologi og implementering av løsninger.

Mange av de teknologiske løsningene på miljøutfordringene eksisterer allerede i dag. Vi opplever at en rekke næringslivsaktører er viktige pådrivere for å implementere miljøløsninger, men de er avhengige av gode rammevilkår for å kunne kommersialisere og bringe løsninger inn i markedet.

 • Nelfo_samarbeidspartner
 • FFF
 • Flåm AS
 • Zeg power_partner
 • Elektroforeningen_samarbeidspartner
 • Solar_partner
 • Aker_Solutions_partner
 • Norsk Industri
 • Energi Norge
 • Eramet
 • Fortum Oslo Varme
 • ABB_partner
 • Lerøy
 • Grieg Seafood_annonsør

Støtteannonsører

Bellonas nettsider er en annonseplattform for bedrifter som ønsker å gi økonomisk støtte til Bellonas miljø- og klimaarbeid. Blant våre støtteannonsører finner man fra små og mellomstore bedrifter til internasjonale aktører. Våre støtteannonsører ser verdien av et slagkraftig Bellona og med denne type støtte står vi enda bedre rustet til å løse viktige miljø- og klimautfordringer.

 • Flakstadvåglaks_annonsør
 • Indus Norge_annonsør
 • Kleiva Fiskefarm AS
 • Lingalaks_annonsør
 • Biomar_annonsør
 • Fjordkraft_annonsør
 • Mapei_annonsør
 • AlsakerFjordbruk_annonsør
 • Hofseth_annonsør
 • Norsk Fabrikkbetongforening_annonsør
 • Gratanglaks_annonsør
 • Kvarøy Fiskeoppdrett_annonsør