Næringslivssamarbeid

Bellona arbeider sammen med næringslivet på ulike måter: Gjennom samarbeidsprogrammet vårt, i fagforumene våre, med selskaper som annonserer på våre nettsider og i våre publikasjoner. Vi er stolte av at næringslivet ser verdien av å opprettholde et faglig sterkt Bellona som en aktiv samfunnsaktør.

Samarbeidspartnere

I 1998 etablerte Bellona sitt samarbeidsprogram med næringslivet, med målsetning om å skape en tett dialog med næringslivsaktører om de beste miljøløsningene. Langvarig arbeid har ført til bedre kompetanse og integrasjon av miljøhensyn i et økende antall samarbeidsbedrifter. Vi jobber sammen for å løse utfordringer knyttet til ny miljøteknologi og implementering av løsninger.

Mange av de teknologiske løsningene på miljøutfordringene eksisterer allerede i dag. Vi opplever at en rekke næringslivsaktører er viktige pådrivere for å implementere miljøløsninger, men de er avhengige av gode rammevilkår for å kunne kommersialisere og bringe løsninger inn i markedet.

 • Lerøy
 • Yara
 • Eiendomsspar
 • ABB_partner
 • Carnival_partner
 • FFF
 • Solar_partner
 • VEAS
 • Eidsiva
 • Eramet
 • Moindustripark_samarbeidspartner
 • Klemetsrudanlegget_samarbeid
 • Siemens
 • Grieg Seafood_annonsør

Forumsmedlemmer

Bellonas Fagforum er en tverrfaglig arena for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og utvikling av politikk. Et viktig mål for arbeidet i Bellonas Fagforum er å utveksle ideer og relevant informasjon slik at vi lettere kan oppnå konsensus om de virkemidler og rammevilkår som må på plass.

Det er deltakerne i Bellonas Fagforum som finansierer virksomheten i forumet. Medlemmene inngår treårige avtaler med Bellona der de yter et årlig bidrag.

 • Norsk Fabrikkbetongforening_annonsør

Støtteannonsører

Bellonas nettsider er en annonseplattform for bedrifter som ønsker å gi økonomisk støtte til Bellonas miljø- og klimaarbeid. Blant våre støtteannonsører finner man fra små og mellomstore bedrifter til internasjonale aktører. Våre støtteannonsører ser verdien av et slagkraftig Bellona og med denne type støtte står vi enda bedre rustet til å løse viktige miljø- og klimautfordringer.

 • Trondheim Havn_annonsør
 • Everzink_annonsør
 • Mapei_annonsør
 • Hordafor AS_annonsør
 • Nova Sea_annonsør
 • Hammerfest Havn IKS_annonsør
 • JCDecaux_annonsør
 • Lingalaks_annonsør
 • Nordlaks_annonsør
 • Egersund Group_annonsør
 • Nordkapp Kommune Havnevesen_annonsør
 • Pelagia_annonsør
 • Rentokil Initial Norge_annonsør
 • H-produkter_annonsør
 • Laerdalmedicals_annonsør
 • Bolaks_annonsør
 • AlsakerFjordbruk_annonsør
 • Stellapolaris_annonsør
 • Kiwi_annonsør
 • Norsk Post og Kommunikasjonsforbund
 • Karmsundhavn_annonsør
 • Horten Havnevesen_annonsør
 • Torghatten Trafikkselskap_annonsør
 • Fana Stein & Gjenvinning_annonsør
 • Seal Engineering
 • Markleen_annonsør
 • Miljøteknikk terrateam_annonsør
 • Haugaland Kraft_annonsør
 • Salten Aqua_annonsør
 • Rana Gruber_annonsør
 • Stingray_annonsør
 • Gassnova_annonsør
 • Bremnes Seashore
 • Norsksjømannsforbund_annonsør
 • Kristiansandhavn_annonsør
 • Visma_annonsør
 • Brønnøy Kalk_annonsør
 • Kontrollrådet for betongprodukter_annonsør
 • Lofoten avfallsselskap_annonsør
 • Batteriretur
 • MarøHavbruk_annonsør
 • Norsk Oppdrettsservice_annonsør
 • Flakstadvåglaks_annonsør
 • Frydenbø_annonsør
 • Dynea ASA_annonsør
 • Franzefossminerals_annonsør
 • Drammen Havn_annonsør
 • Biomar_annonsør
 • Finns Eiendom AS_annonsør
 • HIAS_annonsør
 • Egersund Trål_annonsør
 • Franzefoss Gjenvinning AS_annonsør
 • Fornebumarina_annonsør
 • Kvarøy Fiskeoppdrett_annonsør
 • Island Offshore_annonsør
 • Aqua Gen_annonsør
 • Fjordkraft_annonsør
 • Sinkaberg-Hansen_annonsør
 • Per Knudsen_annonsører
 • Multiconsult_annonsør
 • Netkem_annonsør
 • Norsk Protein_annonsør
 • Jotun
 • Geminor_annonsør
 • Hyttetorget_annonsør
 • Steen Hansen Havbruk AS
 • Avinor_annonsør
 • Wacker Chemicals Norway AS_annonsør
 • Enhjørningen_anonsør
 • Betong Øst_annonsør
 • Ticon_annonsør
 • Prebio AS_annonsør
 • Solbergindustri_annonsør