Nyheter

Forelegg til bedrifter for manglende returordning

Publiseringsdato: 29. oktober, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

Statens forurensningstilsyn og Økokrim slår nå ned på bedrifter som ikke er med på returordninger.

I desember 2008 anmeldte SFT fem butikker, blant annet en landsdekkende butikkjede, for manglende medlemskap i returselskap for elektriske og elektroniske artikler.

De fem har nå fått forelegg og inndragninger på til sammen 2,5 millioner kroner.

– Bellona synes det er bra at myndighetene slår ned mot gratispassasjerene i systemet. Forhåpentligvis vil denne reaksjonen også ha en preventiv effekt på andre unnasluntrere, sier Christine Karlsen, jurist og avdelingsleder i Bellona.

– Det er et viktig signal at den vinningen de har hatt ved ikke å være en del av det lovpålagte systemet inndras, sier Karlsen.

bodytextimage_IMG_1486.jpg Photo: Jo Straube

Ifølge Økokrim har fire av bedriftene ikke hatt rutiner for å fange opp dette regelverket, mens èn bedrift bevisst skal ha valgt å overse den pålagte ordningen. Etter denne saken har derimot alle meldt seg inn i et returselskap.