Nyheter

– Et stjerneeksempel

Publiseringsdato: 16. august, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

– God innovasjon krever god forsking. Enzyclic er et resultat av lang og grundig grunnforskning. Politikerene må få på plass mekanisner for å kvalitetssikre at forskningsmidler tildeles gode prosjekter fra solide forskningsmiljøer, sa professor på NMBU Vincent Eijsink da magasinet Enzyclic ble lansert på Arendalsuka i går.

Med støtte fra Norges Forskningsråd har Bellona og NMBU sammen med Aclima, Norner og Emballasjeforeningen  startet et samarbeid for å utvikle bærekraftige løsninger for biologisk resirkulering av plast.

Målet med  Enzyclic er å utvikle nye teknologiske løsninger for å resirkulere plast. For eksempel finnes det både bakterier og insekter i naturen som kan spise og fordøye plast ved hjelp av spesielle enzymer.  Enzyclic handler om å identifisere og videreutvikle disse enzymene fra bakterier og insekter, slik at de kan brukes til å bryte ned plastavfall. Teknologien kan gi mindre utslipp av klimagasser, bedre ressursutnyttelse og fremtidsrettede muligheter for norsk industri.

Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i bioteknologi (Kreftforeningen/Heidner Biocluste) åpnet lanseringseventet med en introduksjon til bioteknologi og belyste hvordan mennesker bruker bioteknologiske verktøy for å nyttiggjøre seg av naturen og dens organismer. Hun snakket om viktigheten av å være biologioptimist.

I panleldebatten deltok stortingsrepresentantene Ola Elvestuen (Venstre) og Per Vidar Kjølmoen (Arbeiderpartiet), og begge var enige om at Enzyclic er et stjerneeksempel på teknologiutvikling som kan støttes av  Bionova.

Last ned Enzyclic-magasinet her.