Nyheter

Bygningsmassen skviser ut industrien

Publiseringsdato: 8. september, 2004

Bygningsmassen i Norge er et voksende energisluk. Manglende politisk kontroll over utviklingen har ført Norge inn i en kraftkrise, hvor industrien ikke lenger kan regne med stabil energiforsyning og lave priser.

I en artikkel i Teknisk Ukeblad 6. september tar Bellona et oppgjør med den handlingslammelsen vi opplever når det gjelder det økende energiforbruket i norsk bygningsmasse. Bellona krever at myndigheter og bransje nå går sammen om å skape gode rammevilkår for bygninger med lavt energibehov.

Les hele kommentaren på Teknisk Ukeblad sine sider