Nyheter

Svenskene foreslår utslippsskatt på avfallsforbrenning

Publiseringsdato: 4. oktober, 2005

Skrevet av: Gunnar Grini

Det svenske Finansdepartementet foreslår innføring av skatt på avfallsforbrenning fra og med 1. januar 2006.

I 2003 eksporterte Norge omlag 135000 tonn avfall til svenske forbrenningsanlegg, der det blir brukt til energiproduksjon. Forskjellig avfallspolitikk og rammebetingelser gjør at det er lønnsomt for norske avfallsprodusenter å levere avfallet sitt til svenske forbrenningsanlegg. Alternativet til denne praksisen er at avfallet ender på deponier i Norge hvor vi kan være sikre på at avfallsressursene blir aller dårligst utnyttet. Et av flere ankepunkter fra norske aktører har vært at norske forbrenningsanlegg må betale en skatt som beregnes på bakgrunn av utslippene fra anleggene.

Nå ønsker også svenske myndigheter å innføre en skatt på avfallsforbrenning. Forbrenningsskatten kobles til CO2-andelen av avfallet kombinert med om anlegget har både varme og el-produksjon. Avgiften vil for moderne varmekraftprodusenter bli cirka 60 norske kroner per tonn. Anlegg som bare har varmeproduksjon vil kunne få en avgift opp mot 400 kroner per tonn. De fleste anlegg i Sverige vil kunne tilfredsstille lav sats for avgiften. I Norge er det blitt anslått at forbrenningsanleggene betaler mellom 70 til 110 kroner per tonn avfall. Denne avgiften beregnes imidlertid etter utslippene av prioriterte stoffer fra forbrenningsanleggene, det vil si på en helt annen måte enn hva som nå foreslås for svenske anlegg. For 2005 skal norske avfallsforbrenningsanlegg betale avgift ved utslipp av følgende stoffer etter satsene i tabellen til høyre / venstre . Høyreklikk og lagre bildet for å få leselig versjon.
Kilde: Finansdepartementet

Flere grep nødvendig
En eventuell innføring av utslippsskatt på avfallsforbrenning i Sverige er imidlertid ikke nok til å utligne forskjellene i rammebetingelser mellom Norge og Sverige. Norsk Renholdsverks Forening (NRF) hevder på sine hjemmesider at den største forskjellen i rammebetingelser ligger i at man i Sverige allerede har et godt utbygget fjernvarmenett, som dessuten er nedbetalt. Dersom et forbrenningsanlegg må ta på seg ansvaret for å bygge ut dette nettet i norske byer, vil dette gi langt lavere lønnsomhet på salg av energi enn det svenske avfallsforbrenningsanlegg har. NRF har også tidligere gitt uttrykk for at skatten i liten grad vil påvirke eksporten av avfall til Sverige. I tillegg har svenskene for lengst innført et deponiforbud mot nedbrytbart avfall. Mens Sverige innførte et slikt deponiforbud i 2002 har norske myndigheter varslet tilsvarende forbud fra og med 2009.