Nyheter

Energimerking av bygg: – For lave ambisjoner

Publiseringsdato: 17. september, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Norge er pålagt av EU å innføre energimerking på bygg innen 4. januar 2009. Hele energimerkeordningen preges av et for lavt ambisjonsnivå, mener Bellona, i denne høringsuttalelsen.

Bellona har, sammen med Grønn Byggallianse, Norsk Varmepumpeforening, Norsk Teknologi og Norsk Fjernvarme, levert en høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet, hvor hovedkravet er:

Vårt felles krav blir derfor at OED øker sine ambisjoner for energimerke fra et informasjonstiltak til et klimatiltak, og at fokuset skal være å utløse energieffektiviseringtiltak og økt anvendelse av fornybar energi i bygningssektoren.

Høringsdokumentet kan lastet ned i pdf-format fra denne siden.