Nyheter

Bellona flytter til topp moderne energibygg

Publiseringsdato: 6. mai, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Det nye Bellona-bygget kan bli Norges første kontorbygg med landets mest miljøvennlige energimerking – energimerke A. Offentliggjøringen kom på Bellonas årskonferanse, etter fremleggelse av Bellonas forslag til energieffektivisering som en del av Norges helhetlige klimaplan.

Bellona flytter inn i det som blir et signalbygg innen energibruk i oktober 2010. Bygget er en del av Vulkan-prosjektet på Grünerløkka, som vil romme boliger, næringsbygg og kontorer.

– Med det nye Bellona-bygget håper vi at flere vil se at det er mulig å bygge energieffektivt og miljøvennlig, sier Ane Brunvoll, leder for Bellonas klima- og energiavdeling.

Ekstrakostnadene spares raskt inn på lavere strømregninger. Og det beste er at bygget er fullt mulig gjennomførbart for alle som skal bygge nytt, både kontorbygg og privatbygg.

Det blir påbudt med energimerking av bygninger fra 1.1.2010. Nye bygg kan ha et maksimalt forbruk på 165 kWh per m2. Bellona-bygget vil bruke 80 kWh/m2. Energimerke A vil kreve at bygget bruker maks 84 kWh/m2, mens gjennomsnitt for dagens kontorbygg er 271 kWh/m2.

Enkle energiknep
Knepene for energivennlig bygging er enkle. Det handler om ekstra isolering, gode og samkjørte styringssystemer, tilpasning til solforhold, og bevisste leietakere.

Bygget blir dessuten utstyrt med solfangere som vil sørge for oppvarming, og på gode dager vil det også kunne levere overskuddsvarme til fjernvarmenettet.

– I Bellona-bygget blir solfangerne en viktig del av fasadeutrykket og en integrert del av bygningens tekniske system. Dette er nytt i Norge, sier Lars Haukeland, ved LPO arkitekter.

– Miljø er viktig for oss som eiendomsutviklere. Reduksjon av energiforbruk i næringsbygg monner i den store sammenhengen, og det er bare et spørsmål om tid før leietagere etterspør mer energivennlighet, sier Randi Kvissel Haugen ved Vulkan Eiendom.

Les også artikkelen «Helt i A-klassen» i Aftenposten om Bellonas energieffektive planer.

Beholder dagens Bellona-hus
Det nye Bellona-bygget blir rett over Akerselva for der Bellona har holdt til siden 1998. Nå jobber miljøorganisasjonen med videre bruk av Bellona-huset i Nordregate 2.

Bellona ser på muligheter for å utvikle Nordregate 2 til undervisningsformål og som et flerbrukshus i tilknytning til det planlagte parkanlegget mot Akerselva, som svært interessante. I tiden som kommer vil organisasjonen konkretisere ulike alternativer i samarbeid med kommunen og aktuelle samarbeidspartnere.