Nyheter

Regjeringen svikter på energisparing

- Det er særlig på oppvarming at nye fornybare energikilder og energibærere har et stort potensiale til å erstatte elforbruket, og derfor er det her en avgift vil være mest effektiv, sier Marius Holm, leder i Bellonas energiavdeling
(foto: Bellona)

Publiseringsdato: 15. mai, 2009

Regjeringen la i dag fram revidert nasjonalbudsjett, men har ikke videreført tiltakene for energieffektivisering som de la opp til i krisepakken. Bellona forventet langt mer, sier nestleder Marius Holm i Bellona.

– Bellona var fornøyde med tiltakene i regjeringens krisepakke, men hadde forventninger om at man videreførte dem i revidert nasjonalbudsjett. Det har de ikke gjort. Det er behov for å øke trykket på pakken ytterligere, sier nestleder Marius Holm i Bellona.

– Det er rom for å få til mye, mye mer på energieffektivisering, Enova har mottatt søknader på tiltak for energisparing til 5,9 milliarder, men har bare delt ut 400 millioner.

– Det er store muligheter for å få til energieffektiviserende tiltak for byggebransjen og energikrisen er riktig tidspunkt å gjøre dette. Det er billigere å gjennomføre nå enn i en høykonjunktur og dessuten vil det gi ettertraktede arbeidsplasser.

For ytterligere kommentarer, kontakt nestleder i Bellona Marius Holm, mob: 957 21 632