Regjeringen svikter på energisparing

ingressimage_2b21833b0ebd52457a64cf33099cd3b3.jpeg Photo: (foto: Bellona)

– Bellona var fornøyde med tiltakene i regjeringens krisepakke, men hadde forventninger om at man videreførte dem i revidert nasjonalbudsjett. Det har de ikke gjort. Det er behov for å øke trykket på pakken ytterligere, sier nestleder Marius Holm i Bellona.

– Det er rom for å få til mye, mye mer på energieffektivisering, Enova har mottatt søknader på tiltak for energisparing til 5,9 milliarder, men har bare delt ut 400 millioner.

– Det er store muligheter for å få til energieffektiviserende tiltak for byggebransjen og energikrisen er riktig tidspunkt å gjøre dette. Det er billigere å gjennomføre nå enn i en høykonjunktur og dessuten vil det gi ettertraktede arbeidsplasser.

For ytterligere kommentarer, kontakt nestleder i Bellona Marius Holm, mob: 957 21 632